Visiting Profesor 2019

Tempat:
Ruang Pustaka Jurdik. Fisika

Narasumber:
Prof. Madya Dr. Khamirul Amin Matori dari UPM Malaysia

Penyelenggara: 
Jurusan Pendidikan Fisika
Tanggal Kegiatan: 
04-08 November 2019